Контакти

Институт по публична администрация

1000 София
ул. "Аксаков" 1
Tел: 02/ 940 2556
Факс: 02/ 980 9747
E-mail: ipa@ipa.government.bg

 

За контакти по организация на обученията:
Галина Маркова g.markova@ipa.government.bg

 

Учебна база на ИПА

Банкя
ул. "Шейново" №11
Тел: 02/ 997 7135
E-mail: ipa@ipa.government.bg

 

Курсове и мениджъри обучение

 

 
 

ТЕЛЕФОН

GSM

E-MAIL

ПАВЕЛ ИВАНОВ     

Изпълнителен директор

940 2556

 

ipa@ipa.government.bg

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА-ЦВЕТКОВА

Старши експерт - Секретар, Деловодство

 940 2556

 

n.georgieva@ipa.government.bg

 

Дирекция “ОМДП”

 

 

 

АНЕТА ТУШЕВА

Директор дирекция

940 2548

0888834940

a.tusheva@ipa.government.bg

АЙЛИН НИЯЗИЕВА

Младши експерт - Организатор обучения

940 2561

0884911546

a.nyazieva@ipa.government.bg

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ 

Старши експерт

940 2980

0888766576

v.atanasov@ipa.government.bg

ГАЛИНА МУТАФЧИЙСКА

Главен експерт - Мениджър "Управленски умения", CAF ресурсен център

940 2894

0888978044

g.mutafchiyska@ipa.government.bg

ГАЛИНА МАРКОВА

Главен експерт - Обща координация на обучението

940 2957

0888403885

g.markova@ipa.government.bg

ГАБРИЕЛА САВОВА

Старши експерт - Публичност и комуникация, Е-обучения

940 3761

0887220113

g.savova@ipa.government.bg

ДИАНА ЕНЕВА

Главен експерт - Мениджър обучение "Нормотворчество и правоприлагане", издателска дейност

940 2559

0887220035

d.eneva@ipa.government.bg

ЗОРНИЦА СТЕФЧОВА

Главен специалист - Организатор обучение

940 2980

0884911867

z.stefchova@ipa.government.bg

КРИСТИНА АНДРЕЕВА

Главен експерт - Мениджър обучение "Местно управление", Международна дейност

940 3758

0885997048

k.andreeva@ipa.government.bg

КАМЕЛИЯ ГАШЕВСКА

Главен експерт - Мениджър обучение, проекти, CAF ресурсен център

940 2537

0888402215 k.gashevska@ipa.government.bg

НЕВЕНА АМОВА

Младши експерт - Мениджър обучение "Публични политики"

940 2988

0888915931 n.amova@ipa.government.bg

НАЧКО МИЛЕНОВ

Главен експерт - Мениджър обучение "Чуждоезиково обучение"

940 2560

0887213136

n.milenov@ipa.government.bg

НАДЯ ВОЙНИКОВА

Старши специалист - Организатор обучение

940 2542

0888403648 

n_vojnikova@ipa.government.bg

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА

Старши експерт - Мениджър "Електронни обучения"

940 37 61  0885401158

r.dimitrova@ipa.government.bg

ОЛГА ЧЕРНЕВА

Младши експерт - CAF ресурсен център

940 3757 0885203623 o.cherneva@ipa.government.bg

СНЕЖАНКА РИБАРСКА

Старши експерт - Мениджър обучение "Задължително обучение"

940 2537 0885906205 s.ribarska@ipa.government.bg

Дирекция “АПФСО”

 

 

 

ДЕСИСЛАВА БИМБАШЕВА  

Директор дирекция

940 2547

 

d.bimbasheva@ipa.government.bg

ИВАН ТОДОРОВ 

Юрисконсулт, ЧР

940 2953 0887744601 i.todorov@ipa.government.bg

ВЕНЕТА ВАНГЕЛОВА

Гл. счетоводител

940 2954

 

v.vangelova@ipa.government.bg

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ

Гл. специалист, МОЛ

940 2985

0888722965

d.simeonov@ipa.government.bg

ЕМИЛИЯ ЗАРЕВА

Старши счетоводител - работа с фактури, финансов контрольор

940 2555   e.zareva@ipa.government.bg

ЕЛИСАВЕТА ХРИСТОВА

Главен специалист, касиер

940 2982 0885203631 e.milanova@ipa.government.bg