Важно
Графикът за обученията с такса по Каталог 2018 за периода септември-декември вече е готов и от 3 август е достъпен в информационната система на ИПА.
11 Юли 2018

Възможности за обучение на български държавни служители във Франция

    Български държавни служители могат да кандидатстват за есенната сесия на 2018 г. за...
03 Юли 2018

Удължен срок за участие в Академията за млади лидери

       Срокът за кандидататставане за Академията за млади лидери в публичаната администрация,...