Информационни дни за студенти в Министерския съвет

На 23 и 24 април 2015г. в сградата на Министерския съвет се проведоха информационни дни за студенти. Институтът по публична администрация (ИПА) организира събитието, за да запознае обучаващи се в специалност „Публична администрация” с новостите в държавната администрация, с полезни съвети за квалификация и конкретна информация за кампанията за летни студентски стажове 2015г.

В срещите участие взеха общо 114 студенти от висши училища, в които се изучава специалността „Публична администрация”. На 24 април 2015 г. присъстваха студенти и преподаватели от следните висши училища: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет – София, Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет, Академия на МВР. Ден по-рано, на 23 април 2015 г., присъстваха колеги от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Стопанска  академия „Димитър A. Ценов“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Технически университет – Габрово и Бургаски свободен университет.