ВАЖНО!!!

Важно

Графикът за обученията по проект „Работим за хората“ за периода 16.10-17.11.2017 г. е достъпен в информационната система на ИПА. Графикът за обученията до края на годината ще бъде достъпен след 16.10.2017 г.