Важно!

Графикът за обученията с такса по Каталог 2018 за периода септември-декември вече е готов и от 3 август е достъпен в информационната система на ИПА.