Доклади от годишна среща на специалистите по човешки ресурси 2017
Alt
Описание

Това издание на ИПА съдържа пълния текст на доклади, представени от гост-лектори по време на Годишната среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация, проведена в периода 10-12 май 2017 г. в гр. Стара Загора. Докладите представят съвременни иновативни практики и инструменти в управлението на хората, както и някои дискусионни въпроси, свързани с прилагането на Закона за държавния служител.

Детайли