Доклади от годишна среща на специалистите по човешки ресурси 2017

Доклади от годишна среща на специалистите по човешки ресурси 2017
Alt
Описание

Това издание на ИПА съдържа пълния текст на доклади, представени от гост-лектори по време на Годишната среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация, проведена в периода 10-12 май 2017 г. в гр. Стара Загора. Докладите представят съвременни иновативни практики и инструменти в управлението на хората, както и някои дискусионни въпроси, свързани с прилагането на Закона за държавния служител.

Детайли