Е-формуляр за кандидатстване

Стажант-изследователи в ИПА

Кандидатите следва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване на страницата на ИПА и да го изпратят най-късно до 12:00 ч. на 20 септември 2015 г.

 

Във формуляра следва да опишате своето предложение за изследване по една от двете теми – „По-добро регулиране за по-добра бизнес среда в България“ или „Въвеждане на споделени услуги в организацията и работата на администрацията“.

 

Към формуляра следва да прикачите изброените в обявлението документи за кандидатстване – сканирани във формат PDF

 

Попълването на формуляра не би трябвало да отнеме повече от 30 мин. при предварително подготвени текстове. При проблеми с попълването може да се свържете с Николай Бизев на или тел.: 02/940 25 61

 

Успех! 

 
1 Start 2 Complete
Раздел I: Обща информация за кандидата
Раздел I: Обща информация за кандидата
Раздел II: Информация относно придобити квалификации
*Ако не сте записани в докторантска степен не попълвате полето.
Ако все още се обучавате, добавете очакваната дата на завършване
Ако все още се обучавате, добавете очакваната дата на завършване
Раздел III. Езикови умения
A1A2B1B2C1C2
Слушане
Четене
Писане
Участие в разговор
*Моля отбележете всяка секция като използвате степените за владеене на език от Едиинните критерии за владеене на езици: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
A1A2B1B2C1C2
Слушане
Четене
Писане
Участие в разговор
*Моля отбележете всяка секция като използвате степените за владеене на език от Едиинните критерии за владеене на езици: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
Раздел IV. Компютърни умения
СлабоДоброМного доброОтлично
MS WORD
MS EXCEL
MS POWERPOINT
MS OUTLOOK
Раздел V. Изследователски интерес
Моля посочете темата за изследване, за която кандидатствате
В резюме (до 500 думи)
В резюме (до 200 думи)
В резюме (до 300 думи)
Допълнителни документи
Файловете трябва да бъдат по-малки от 20 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx ods zip.
Файловете трябва да бъдат по-малки от 20 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx ods zip.
(мин. ниво на владеене B2 или мин. резултат от преминат изпит IELTS 6.0 или TOEFL iBT 79 или др.) или копие от диплома за завършено образование с изучаван предмет английски език с успех над 5.00.
Файловете трябва да бъдат по-малки от 20 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx ods zip.
от научен ръководител/и, преподавател/и, ментор/наставник по стажантска програма и/или работодател.
Файловете трябва да бъдат по-малки от 20 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx ods zip.
от научен ръководител/и, преподавател/и, ментор/наставник по стажантска програма и/или работодател.
Файловете трябва да бъдат по-малки от 20 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx ods zip.
Файловете трябва да бъдат по-малки от 20 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx ods zip.
на български език
Файловете трябва да бъдат по-малки от 20 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx ods zip.
(не са задължителни): удостоверения за завършен стаж, участие в научни конференции, семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.
Файловете трябва да бъдат по-малки от 20 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx ods zip.
(не са задължителни): удостоверения за завършен стаж, участие в научни конференции, семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.
Файловете трябва да бъдат по-малки от 20 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx ods zip.