Alt
  • 20-22
    Май
    2020

 

 

Традиционната годишна среща на специалистите по човешки ресурси ще се проведе в периода 20 – 22 май 2020 г. в к.к. Златни пясъци.

Интересът към този форум на ИПА е много голям. Очакват се над 150 участници от централната и териториалната администрация - главни секретари, секретари на общини, ръководители и служители от звената по човешки ресурси.

Мотото на срещата е „Заедно за професионализъм и почтеност в администрация“. Обзор на най-важните постижения в развитието на професионална държавна служба от началото на административната реформа, дискусии по актуални въпроси на нормативната уредба, представяне на добри практики и съвременни тенденции в управлението на хората са част от предвидените акценти.

 

За повече информация и контакти:

Снежанка Рибарска,

имейл: 

тел.: 02/ 940 2537

моб. тел.: 0885 906 205