Форуми

ИПА ще организира през 2014 година форуми, на които ще се дискутират актуални въпроси на модернизацията на българската администрация. Поставяме началото на научни конференции,
годишни срещи на експерти и конкурси за добри практики. Надяваме се, че на тези форуми ще направим професионални оценки за дейността на администрацията и ще изведем предложения за по-добро управление и изпълнение.