Клуб на финансовите директори

 

Финансовите мениджъри са значима експертна общност, която изпълнява важна роля за доброто управление и финансовото благополучие на държавата. Чрез клуба на финансовите директори ИПА се стреми да създаде съвместна мрежа за срещи, обучения и дискусии между професионалисти, чрез която да се обсъждат и решават въпроси, да се споделят добри практики и да се задават нови посоки във финансовото управление.

 

Лице за контакт: Гергана Колева тел: 02/940 21 12

 
1 Start 2 Complete
registertarget