Институтът по публична администрация организира различни форуми и годишни срещи, ориентирани към конкретни групи служители с общи професионални интереси в различни области на управлението и дейността на администрацията. Участието в тези форуми е допълнителна възможност за повишаване на компетентността на държавните служители и допринася за развитието на различни професионални общности. По този начин Институтът затвърждава ролята си на център за споделяне на знания и опит в публичната администрация.

ГОДИШНА СРЕЩА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ИПА е домакин на ежегодната среща на специалистите по човешки ресурси в българската администрация. 

За повече информация вижте тук.

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ

Всяка година Институтът по публична администрация организира краткосрочно практическо обучение за млади държавни служители, които имат лидерски потенциал. Обучението включва комбинация от практически задачи и лекции, свързани с изграждане на умения за защитаване на важни политики и проекти, умения за лобиране, за представяне пред публика, протокол и етикет.

За повече информация вижте тук.

ГОДИШНА СРЕЩА НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Всяка година ИПА организира среща на Инспекторатите по Закона за администрацията, на която се разгледаждат теми и проблеми, свързани с ролята на Инспекторатите като гаранти на етиката и върховенството на закона в администрацията, на ефективното осъществяване на административен контрол и превенция на корупцията.

АКАДЕМИЯ ЗА ИТ ЛИДЕРИ

След успешния старт през 2018 г. на модулно обучение по „Управление на информационните ресурси и кибер устойчивост в публичния сектор“, от 2019 г. ИПА започна провеждането на Академия за ИТ лидери. Обучението е насочено към ИТ  ръководители и експерти от централната администрация, които познават много добре законодателството в областта на ИТ и имат водеща роля в управлението на информационните ресурси и кибер устойчивостта.

ГОДИШНА СРЕЩА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА CAF

Годишната среща на потребителите на модела CAF в България стартира през 2020 г., като целта е представяне на практически ползи, добри български практики и научени уроци от неговото прилагане в България. По време на срещата ще бъдат нови тенденции, актуални проблеми и постижения в развитието на CAF.

ГОДИШНА СРЕЩА НА ФРАНКОФОНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Годишната среща на франкофоните се организира в рамките на проект Национална франкофонска инициатива 2015-2018 г., разработен съвместно с правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ). Срещата спомага за задълбочаване на контактите за обмен и подготовка на съвместни проекти с франкофонски институции.

Годишната среща се провежда по инициатива на Клуба на франкофоните в държавната администрация към ИПА, с участието на представители на френското и белгийското посолство в България и на Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт в България.

Добре дошли на срещата са представители на местната администрация, особено тези, които имат преки връзки и побратимявания с градове от френско- говорящи държави.

Минали срещи:

2017

2014