Годишна среща на специалистите по човешки ресурси 2019 – доклади

Годишна среща на специалистите по човешки ресурси 2019 – доклади
Alt
Описание

Това издание на ИПА съдържа пълния текст на доклади, представени от гостлектори по време на Годишната среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация, проведена в периода 10-12 юни 2019 г. в гр. Пловдив. Докладите представят актуални въпроси на политиките по управление на хората, добри практики, изследвания и иновации в управлението на човешките ресурси.

Детайли