Измерения на бюрокрацията
Alt
Описание
Тази статия представя проучването и проектирането на интернет  въпросник, което обхващаща 58 страни. Проучването е олицетворение на най-голямата база данни събирана за  структурата на публичните администрации по света. Статията разглежда изследваните зависимости, като например професионализъм към политизация на администрацията, достъпност към затвореност. 
Детайли