Курс Н-10 Прилагане на новия Закон за концесиите

В сътрудничество с дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет

 

Целева група

БЪРЗОПИС ПО БДС

 

Предназначен за: служители, ползващи MS OFFICE и нуждаещи се от усъвършенстване на уменията си за по-бързо писане на различни видове документи.

Цел на обучението:
• да се повишат уменията за бързо писане и оформяне на документи.
Учебно съдържание:
• ефективно въвеждане на информация.
• стандарти за оформяне на документи и писма.
• ефективно въвеждане на писмен текст с клавиатурата към компютър и с Автотекст.

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. MS POWER POINT (надграждащ)

 

Предназначен за: ръководители и експерти, чиято дейност е свързана с презентиране.

Цел на обучението:
• да се изградят практически умения за презентиране и ефективна комуникация с аудиторията.
Учебно съдържание:
• Принципи за разработване на добра презентация.
• Ефективни техники за презентиране и овладяване на аудиторията.
• Език на тялото.
• Практически упражнения с видеокамера.

БАЗИ ДАННИ С MS ACCESS (надграждащ)

 

Предназначен за: експерти, използващи MS Access и нуждаещи се от разширяване на познанията си за работа с продукта.

Цел на обучението:
• да се придобият знания и умения за използване на възможностите на MS Access.
Учебно съдържание:
• Планиране и контролиране на бази данни.
• Управление на бази данни.
• Работа с данните в проекта.
• Работа с формуляри.
• Основни сведения за макроси.
• Заключителни действия.

РАБОТА СЪС СПИСЪЦИ И БАЗА ДАННИ В MS EXCEL

 

Предназначен за: служители, които трябва да презентират резултати от анализи, реализирани с MS Excel.

Цел на обучението:
• да се овладеят в детайли инструментите за работа с графични обекти.
Учебно съдържание:
• Всичко за диаграмите в MS Excel.
• Вграждане на графични обекти.
• Свързване на MS Excel към света.

CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (ADVANCED COURSE) (дистанционна форма)

 

Учебно съдържание:

• Конфигуриране и управление на “Distributed File System”.
• Гори от домейни и дървета от домейни.
• Сайтове и подмрежи.
• Configuring Active Directory Object Administration and Domain Trust.
• Конфигуриране и обезопасяване на Отдалечения достъп.
• Осигуряване на ефективен мрежови достъп за отдалечени офиси.
• Наблюдение и поддръжка на Windows Server 2008.
• Конфигуриране и управление на “Window Server 2008 Backup and Recovery”.
• Конфигуриране на DNS.
• Конфигуриране на DHCP.

MANAGING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENVRONMENT WITH ACTIVE DIRECTORY (ADVANCED COURSE) (дистанционна форма)

 

Учебно съдържание:

• Гори от домейни и дървета от домейни.
• Сайтове и подмрежи.
• Мастъри на операциите.
• Прилагане на групови политики.
• Домейн контролери, роли и каталози.
• Конфигуриране на DNS.
• Конфигуриране на DHCP.
• VPN мрежи.