Клуб на франкофоните

Франкофонският институт по управление и администрацияс Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт.

В българската администрация работят немалко ръководители и служители с добро познание по френски език.За тях, ИПА, с подкрепата на френското посолство, Франкофонският институт по управление и администрация, Асоциацията на франкофоните, ще разработи проект за финансиране на регулярни обучения по административен мениджмънт на френски език. Те са една добра възможност да пренесем напредничави решения и практики на френската администрация в България, както и за създаването на професионални контакти с френски служители. На един по- късен етап ИПА в сътрудничество с горепосочените организации, ще организира и стажове в различни департаменти на френските институтиции.