КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ИНОВАЦИИ ЗА ПО-ДОБРА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

За млади държавни служители

 

Този нов конкурс има за цел да стимулира креативното и иновативно мислене на младите държавни служители относно реформите в административната дейност. Много от младите служители имат наблюдения и оригинални идеи за промяна, които биха могли да развият в свои есета на тема „Иновации за по-добра администрация“.Надяваме се участниците в конкурса да предложат много нови и интересни решения за промени в дейността на адинистрацията. На участниците се дава възможност да станат членове на клуба “Иновации за добро управление“, който, с подкрепата на ИПА, ще провежда редовни дискусионни форуми по въпроси на доброто управление и изпълнение.

В конкурса могат да участват само държавни служители на възраст до 30 г.

 

Изисквания към есетата:

  • Обем: до 15 стандартни страници;
  • Приложен списък на използваните източници;
  • Шрифт: Times New Roman, 12

 

Период за представяне на есетата: 1.06.-30.06.2015 г.

E-aдрес:concо

За контакти:

 

Критерии за оценка:

·                     Иновативност на предложените решения

·                     Ясни и убедително аргументирани тези

·                     Визия за практическо прилагане на иновациите

 

Комисия от експерти и лектори на ИПА ще оцени есетата по посочените критерии. Авторите на най-високо оценените есета ще бъдат наградени на специална церемония.