Често задавани въпроси

  • Каква е ролята на ИПА?

Институтът по публична администрация разпространява информация за Програмата и организира процедурата за предварителен подбор на кандидатите. Експертите преглеждат изискуемите документи на одобрените кандидати и ги изпращат в Постоянното представителство на Република България в ЕС. Представителството формално номинира кандидатите и те биват одобрени от EUSAза участие в Програмата.

 

  • Има ли финансов ангажимент за изпращащите организации (минситерстав/агенции и други)?

Изпращащите организации поемат разходите за транспорт и дневните на участниците. и  . EUSAпоема разходите за обучение на служителите. 

 

  • Колко често се обявава процедура за подбор на кандидати?

В началото на годината ИПА обявява процедура за подбор на кандидати след получаване на грама за провеждане на Програмата.

 

  • Колко служители от България имат право да участват в Програмата?

За българската държавна администрация е определенаа квота от 4 места. До 2018 г. Програмата ще се позлва приоритетно за обучение на служители от екипа за подготовка на Ротационното председателство на ЕС. 

 

  • Колко пъти се провеждат обучения по Програмата?

Обученията се провеждат до три пъти годишно. Институтътизпраща служители два пъти в годината. 

 

  • Какво означава job shadowing?

Job shadowing е форма на наставничество, при която участниците в Програмата работят в предварително избрани дирекции/отдели в предпочитани от тях европейски институции.