Подбор на участници в програма „Еразъм за публичната администрация“ – сесия през октомври 2019 г.

  

 

 

 

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни, като предстоящата сесия ще се проведе в периода 15 – 25 октомври 2019 г. В програмата са включени лекции, посещения в институции на ЕС и двудневна сесия по метода на наставничеството (job shadowing) в предварително избран отдел на Европейската комисия или друга институция. За сесията през м. октомври 2019 г. България разполага с 2 квоти за участие в програмата.

 

В тази връзка ИПА открива процедура за набиране на кандидати за участие в предстоящата сесия през м. октомври 2019 г.

 

Нов краен срок!

Крайният срок за изпращане на кандидатурите в ИПА е 14 май 2019 г.

 

Изискванията към кандидатите са следните:

  • Да са държавни служители;
  • Да са заемали длъжност с функции по въпросите на ЕС в продължение на не повече от 5 години;
  • Да работят ежедневно с досиета на ЕС;
  • Да не са работили или да не са били на стаж в институции на ЕС или други органи, като например Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз.

 

Европейското училище по администрация покрива разходите за настаняване в хотел, транспорт извън Брюксел и обучение за посочения период. Изпращащите институции покриват разходите за самолетен билет и дневни за служителите. Служителите следва да бъдат номинирани от своята институция и да приложат на английски език:

  • Актуална автобиография;
  • Кратко мотивационно писмо за участие в програмата;
  • Попълнен формуляр ”Jobshadowing”.

 

Кандидатурите следва да бъдат изпратени в ИПА до 14.05.2019 г. на хартиен носител и по електронен път на имейл:

 

За допълнителна информация:

Айлин Ниязиева,

тел.: 02/940 25 61

мейл: