Международно и институционално сътрудничество

ИПА е подписал споразумения за партньорство и развива активно сътрудничество с престижни сходни институции в Европа,  което му позволява да обменя  добри европейски практики и стандарти в областта на обучението на публичната администрация.

 

1. ИПА има подписано междуправителствено споразумение с Европейския институт по публична администрация (EIPA) в Маастрихт, Кралство Нидерландия.

В неговите рамки се поддържат интензивни контакти за споделяне на полезен опит, изследвания и добри практики, разработени от Европейския институт. През 2014 г. ИПА, в партньорство с ЕИПА,  създаде национален център за обучение и консултация по въвеждането на европейския модел за управление на качеството (CAF – Европейската обща рамка за самооценка) в централните и общински администрации. ИПА стимулира участието на български представители в конкурси за иновации в административната дейност, провеждани от Европейския институт.

 

 

2. ИПА има споразумение и поддържа активни връки и с Института по публична администрация (IPA), Дъблин, Ирландия.

 

Сътрудничеството с Ирландския институт в периода 2005 -2011 г. беше концентрирано върху управлението на човешките ресурси, но от 2014 г. партньорството ще се фокусира върху обучението на висши държавни служители.

 

 

 

 

3. ИПА развива ефективно сътрудничество и с известното национално Училище по държавна администрация на Франция (ENA). На 28 март 2014 г. Институтът по публична администрация  (ИПА) и френското национално училище по администрация (ENA) подписаха официално Меморандум за сътрудничество в Министерския съвет.

Той има за цел да развива междуинституционално партньорство между двете страни за провеждане на съвместни обучения на служители от българската администрация, обмяна на професионален опит и организиране на стажове на български държавни служители – франкофони в публични институции и служби на Франция.

 

 

4. Партньорство с Международната организация на франкофонията (OIF)

Институтът по публична администрация участва по проект „Национална франкофонска инициатива“ (2015-2018 г.) по програмата на Международната организация на франкофонията (МОФ) “Френският език в международните отношения“.

Основният документ по проекта - Меморандум за партньорство официално определя България като страна-партньор. Той е подписан от Министерството на външните работи (МВнР) като политически координатор за България на 10 октомври 2015 г. в Ереван и е ратифициран от Народното събрание на 11 март 2016 г. ИПА като обучителна институция на държавната администрация е определен като един от изпълнителите по проекта в годишните планове за обучение в частта специализирани обучения и дейности или т. нар. технически и професионални обучения за франкофоните в държавната администрация. 

 

 

5. Меморандум за сътрудничество между администрацията на Министерския съвет, Института по публична администрация и висшите училища със специалност „Публична администрация“. В рамките на Меморандума се организират информационни дни за студенти, публични лекции и конференции с открит достъп за преподаватели. От своя страна, катедрите по „Публична администрация“ редовно изпращат покани за участие на държавни служители в научни конференции и други събития.  В меморандумът участват 11 висши училища със специалност "Публична администрация".