Международно и институционално сътрудничество

Институтът по публична администрация активно развива сътрудничество с престижни сходни институции в Европа, което позволява обмена на добри европейски практики и стандарти в областта на обучението на публичната администрация.

 

Институтът има множество подписани споразумения за партньорство:

 

Европейски институт по публична администрация (EIPA)

 

ИПА има подписано междуправителствено споразумение с Европейския институт по публична администрация (EIPA) в Маастрихт, Кралство Нидерландия. В рамките  на споразумението се поддържат интензивни контакти за споделяне на полезен опит, изследвания и добри практики, разработени от Европейския институт. През 2014 г. ИПА, в партньорство с ЕИПА, създаде национален център за обучение и консултация по въвеждането на европейския модел за управление на качеството (CAF – Европейската обща рамка за самооценка) в централните и общински администрации. ИПА стимулира участието на български представители в конкурси за иновации в административната дейност, провеждани от Европейския институт.

 

 

Училище по държавна администрация на Франция (ENA)

 

Институтът развива ефективно сътрудничество и с национално Училище по държавна администрация на Франция (L’ENA). На 28 март 2014 г. ИПА и френското национално училище по администрация (L’ENA) подписаха официално Меморандум за сътрудничество в Министерския съвет. Целта е развитието на междуинституционално партньорство между двете страни за провеждане на съвместни обучения на служители от българската администрация, обмяна на професионален опит и организиране на стажове на български държавни служители – франкофони в публични институции и служби на Франция.

 

Мрежа на институтите и училищата по публична администрация в Централна и Източна Европа (NISPAcee)

 

Седалището на NISPAcee се намира в Братислава, Словакия. ИПА поднови членството си в нея през май 2019 година, което създава възможности за развитие на ползотворни партньорства на Института със сродни такива от Централна и Източна Европа.

 

 

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ)

 

Сътрудничеството на ИПА с ИИКТ  е в сферата на по-доброто електронно управление и модернизация на публичната администрация в България. През 2018 г. съвместно бе разработено изследване на тема "Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България", както и бяха проведени две Академии за IT лидери.

 

 

 

Институт за държавата и правото към БАН (ИДП)

 

 

ИПА има подписано споразумение за сътрудничество с ИДП към БАН за предоставяне на специализирана научна експертиза по практическо осъществяване на регулаторната реформа в България. През 2018 г. съвместно с катедра "Публична администрация" в Софийския университет, ИДП при БАН, Центъра за Еврейски изследвания при Софийския университет и работната група по въпросите на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ) се проведе семинар на тема „Политики по човешките права и наследството на Холокоста, членството на България в МАВХ”.

 

 

 

Агенция по обществени поръчки (АОП)

 

 Споразумението за сътрудничество  с АОП е за разработване и прилагане на програми за обучение в областта на обществените поръчки, както и организиране на курсове, семинари, срещи и други.

 

 

 

 

СУ "Климент Охридски" 

 

Споразумението за сътрудничество със СУ "Климент Охридски" е за съвместно разработване и прилагане на образователни програми за следдипломна квалификация; квалификационни курсове и обучения за публичната администрация; организиране на семинари, конференции, тренинги; работни срещи; популяризиране на обученията в страната и чужбина. През 2019 г. отново се провежда следдипломна квалификация „Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“ в периода от януари до юли. Академията за ЕСИФ е модулна програма, която се организира съвместно между Института по публична администрация, инициативата Jaspers на Европейската комисия и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и Програма за следдипломна квалификация „Оценка на въздействието“.