Често задавани въпроси

  • Каква е ролята на ИПА?

Институтът по публична администрация събира подадените документи в срок до 30.09.2016 г., преглежда ги за съответствие с изискванията и ги изпраща към посолството на Япония в България.

 

  • Има ли финансов ангажимент за изпращащите организации?

Правителството на Япония осигурява стипендии на участниците в програмата и покрива таксата за обучение. Изпращащите организации нямат финансов ангажимент към програмата.

 

  • Необходимо ли е да се легализират всички документи?

На легализация подлежат всички документи, които не са на английски език например: дипломи, академични справки, сертификати и други.

 

  • Необходимо ли е да се изпащат официални копия на документи?

Създадена е възможност да се изпращат заверени копия на дипломи за завършено висше образование, академични справки, сертификати за курсове и други. Моля обърнете внимание, че изпратените документи не се връщат.

 

  • Могат ли да се прилагат сертификати за владеене на английски език, различни от TOEFL/ITLS?

Могат да се прилагат и други сертификати, но с направена таблица за съответсвие към необходите резултати по TOEFL или ITLS. Препоръчително е да се позлват сертификати TOEFL или ITLS.

 

  • В коя болница/болнично заведение да се извърши лекарскияпреглед?

Няма  определено заведение или лекар. Кандидатите са свободни сами да определят къде да направят своя преглед.

 

  • Необходимо ли е допълнително заплащане на такси за самолетни билети?

Програмата покрива самолетния билет до и от Япония.