АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ЮРИСТИ

Сигнатура: 
(ЧЕО–4)
Продължителност: 
10 дни, 40 учебни часа за централна администрация; 5 дни, 40 учебни часа за териториална администрация.

 

Предназначен за: юристи, служители в централната и териториалната администрации, които работят в международното правно общество. Необходимо ниво на познание В2 по Общата европейска езикова рамка.

Цели на обучението:
• разширяване, упражняване и затвърждаване на познанията по английски език в областта на правото и правната лексика;
• развиване на уменията за четене, писане, слушане и говорене чрез практикуване направния език;
• полезна подготовка за новия Cambridge International Legal English Certificate.
Учебно съдържание:
• Обогатяване на правната лексика чрез фокусиране върху разнообразни теми в областта на правото и използването на автентични текстове за практикуване на правния език. Представено е цялото богатство на правната лексика.
• Темите включват държавно управление, право на Европейската общност, корпоративно и търговско право, облигационно право и интелектуална собственост, и др.
• Текстовете са придружени от упражнения за разширяване на познанията и изграждане на умения за прилагането им в творчески дискусии по съответната тема.

Такса за обучение: 
270 лв.