БАЗИ ДАННИ С MS ACCESS (начинаещи)

Сигнатура: 
(ИТО-4)
Продължителност: 
3 дни, 18 учебни часа.

 

Предназначен за: експерти, нуждаещи се от основни, систематизирани знания за разработване на бази данни.

Цел на обучението:
• да се придобият знания и умения за създаване и използване на бази данни със средствата на MS Access.
Учебно съдържание:
• Основни принципи за изграждане на релационни бази данни.
• Създаване на нова база от данни, включваща основните обекти – таблици, заявки, формуляри, отчети.
• Прецизиране типа на полетата.
• Дефиниране на връзките и ключовите полета.
• Въвеждане на данни с главен и подчинен формуляр.
• Извършване на изчисления в заявка.
• Връзка на MS Access с другите MS Office приложения.
• Създаване на начален екран и задаване на стартови опции към база данни.
• Сортиране и филтриране на информация в таблица.

Такса за обучение: 
100 лв.