БЪРЗОПИС ПО БДС

Сигнатура: 
(ЗА-10)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа.

 

Предназначен за: служители, ползващи MS OFFICE и нуждаещи се от усъвършенстване на уменията си за по-бързо писане на различни видове документи.

Цел на обучението:
• да се повишат уменията за бързо писане и оформяне на документи.
Учебно съдържание:
• ефективно въвеждане на информация.
• стандарти за оформяне на документи и писма.
• ефективно въвеждане на писмен текст с клавиатурата към компютър и с Автотекст.

Такса за обучение: 
100 лв.