CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (ADVANCED COURSE) (дистанционна форма)

Сигнатура: 
(УИС-8)
Продължителност: 
30 учебни часа

 

Учебно съдържание:

• Конфигуриране и управление на “Distributed File System”.
• Гори от домейни и дървета от домейни.
• Сайтове и подмрежи.
• Configuring Active Directory Object Administration and Domain Trust.
• Конфигуриране и обезопасяване на Отдалечения достъп.
• Осигуряване на ефективен мрежови достъп за отдалечени офиси.
• Наблюдение и поддръжка на Windows Server 2008.
• Конфигуриране и управление на “Window Server 2008 Backup and Recovery”.
• Конфигуриране на DNS.
• Конфигуриране на DHCP.

Такса за обучение: 
280 лв.