CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (BASIC COURSE) (дистанционна форма)

Сигнатура: 
(УИС-7)
Продължителност: 
30 учебни часа.

 

Учебно съдържание:

• Обзорна Windows Server 2008 Management Enviroment.
• Инсталиране и конфигуриране на Microsoft® Windows® Server 2008.
• Конфигуриране на достъпа до файловия сървър.
• Управление на “Infrastructure Roles” в Windows Server 2008.
• Създаване и управление на “Group Policy Objects”.
• Използване на груповите политики за конфигуриране на потребители и компютри.
• Прилагане на настройките по сигурността, използвайки “Group Policy” .
• Управление на файловите ресурси чрез управление на “File Server Resource Manager”.
• Управление на услугите в “Active Directory Domain”.

Такса за обучение: 
250 лв.