ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Сигнатура: 
(ДП-4)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа

 

Семинарът ще представи добри практики от проекти финансирани по ОПАК относнокоординацията между областните и общински администрации в прилагането на регионални политики.

Такса за обучение: 
40 лв.