ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ

Сигнатура: 
(УА-11)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители от централната и териториалната администрации

Цели на обучението:
• да запознае участниците с правилата за провеждането на обществени прояви, делови срещи и посещения на гости в страната и на делегации в чужбина;
• да представи общоприетите протоколни изисквания и културните различия.
Учебно съдържание:
• Запознаване с основните понятия: Закон за държавния протокол, държавен протокол, дипломатически протокол. Символи на държавната власт.
• Комуникация: философията на първото впечатление, представяне, сбогуване, визитни картички, покани, делова кореспонденция. Междукултурна комуникация.
• Посещения на чужди делегации и партньори, гостувания в чужбина.
• Основни протоколни мероприятия, свързани с консумация. Дневни и вечерни приеми.
Правила за организирането им: места, йерархия на гостите.

Такса за обучение: 
80 лв.