ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И КАЛЕНДАР MS OUTLOOK

Сигнатура: 
(ИТО-7)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа.

 

Предназначен за: служители, ползващи MS OUTLOOK и нуждаещи се от разширяване на познанията и усъвършенстване на уменията си в използването на електронната поща и календар.

Цел на обучението:
• да се придобият знания и умения за по-ефективно използване на MS OUTLOOK.
Учебно съдържание:
• Изпращане и получаване на съобщения.
• Търсене в папки.
• Полезни клавишни комбинации.
• MS OUTLOOK календар.

Такса за обучение: 
100 лв.