ЕЛЕКТРОННИ ТAБЛИЦИ С MS EXCEL (базов курс)

Сигнатура: 
(ИТО-2)
Продължителност: 
3 дни, 18 учебни часа.

 

Предназначен за: служители, нуждаещи се от основни, систематизирани знания за работа с електронни таблици.

Цел на обучението:
• да се придобият знания и умения за проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните.
Учебно съдържание:
• Създаване на електронни таблици с Microsoft Excel – редактиране и форматиране наелектронни таблици.
• Tипове данни, серийно попълване на данни, видове адресиране на клетки.
• Функции за обработка на данни в таблицата.
• Сортиране на данните в таблицата.
• Графично представяне на данни от таблицата.
• Форматиране на печатната страница и отпечатване.
 
Учебното съдържание е съобразено с необходимите знания и умения за успешното полагане на тест за европейските сертификати IT card и ECDL.

Такса за обучение: 
100 лв.