ЕЛЕКТРОННИ ТAБЛИЦИ С MS EXCEL (надграждащ)

Сигнатура: 
(ИТО-3)
Продължителност: 
4 дни, 24 учебни часа.

Предназначен за: служители, използващи MS Excel и нуждаещи се от разширяване на познанията и уменията си за работа с продукта.
Цел на обучението:
• да се придобият знания и умения за използване на функционалните възможности на MS Excel за обработка на данните в таблиците.
Учебно съдържание:
• Управление на работни листове.
• Усъвършенстване на техниката за писане на формули.
• Потребителски формати и условно форматиране.
• Защита на клетки и работни листове.
• Групиране и консолидиране на отчети.
• Използване на филтър за анализ на данни.
• Всичко за диаграмите в MS Excel.
• Вграждане на графични обекти.
• Свързване на MS Excel към света.

Такса за обучение: 
150 лв.