ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ОБЩИНСКАТА ДЕЙНОСТ

Сигнатура: 
(ДП-6)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа

 

На семинара ще представят резултати от проекти на ОПАК в областта на електронните услуги на общините: Силистра, Пещера, Свиленград и др. Презентациите ще разкрият степента на изграждане на е-община.

Такса за обучение: 
40лв.