ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ (БАЗОВ КУРС)

Сигнатура: 
(ЕП-1)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители и експерти от централната и териториалната администрации, чиято дейност е свързана с управление на информация, услуги и работни процеси.

Цел на обучението:
• да се изградят основни знания за управление на цифровата информация и услуги, прилагайки нови подходи и решения, базирани на информационните технологии.
Учебно съдържание:
• Електронното управление като част от цифровата икономика.
• Добри практики – световни, европейски, български.
• Описание на работни процеси.
• Жизнен цикъл на информационните системи.
• Технологии и архитектури за електронно управление. Облачни технологии и архитектури.
• Информационна сигурност. Електронна идентификация, електронен подпис.

Такса за обучение: 
160 лв.