ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНАТА И ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ

Сигнатура: 
(ДУО-8)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители и експерти в областта на изкуствата, културното наследство икултурния туризъм от местната администрация.

Цели на обучението:
• да разкрие финансовия аспект на инициативите за културно развитие на общината;
• да се разработи програма за културно развитие и се идентифицират разходи за нейнотоосъществяване;
• да се формират умения за разработване на проекти с културна насоченост,които да сефинансират от европейски фондове и донорство.
Учебно съдържание:
• Политика и програми за развитие на културата в общината.
• Анализи за финансиране на изкуства и културни дейности, поддържане от общините полиния на национален бюджет, делегирани дейности, общински фондове.
• Алтернативни финансови източници.
• Оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 година: възможности за финансиране наизкуствата, културното наследство и културния туризъм.

Такса за обучение: 
80 лв.