ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ПРОЕКТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

Сигнатура: 
(ДП-1)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа

 

Семинарът се провежда с участието на експерти от Министерството на транспорта и информационните технологии, дирекция „Електронно правителство“, които ще представят резултатите от успешно реализираните проекти финансирани по ОПАК, както и перспективите за развитие на е-правителство в администрацията.

Такса за обучение: 
40 лв.