КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ОБРАЗ

Сигнатура: 
(УА-10)
Продължителност: 
2,5 дни, 20 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители от централната и териториалната администрации

Цели на обучението:
• да се развият знания за разработване на комуникационна стратегия на звеното;
• да се разработят мерки и действия за убеждаващо въздействие;
• да се формират практически умения за ефективна работа с медиите;
• да се представят особеностите на изграждането на персонални, институционални и държавни публични образи.
Учебно съдържание:
• Разработване на комуникационна стратегия и съставяне на комуникационен план.
• Успешно представяне пред публика; техники за управление на комуникативни ситуации и водене на преговори, стратегии и фактори за убеждаващо въздействие.
• Мястото на медиите като комуникационен партньор, посредник и коректив.
• Публичният образ – същност; специфики на персоналния, институционален и държавен публичен образ; техники при изграждането им. Запазване на публичния имидж в кризисни ситуации – роля на комуникациите с медиите.

Такса за обучение: 
200 лв.