КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК (базов курс)

Сигнатура: 
(ЧЕО–7А)
Продължителност: 
10 дни, 40 учебни часа за централна администрация; 5 дни, 40 учебни часа за териториална администрация.

 

Предназначен за: служители в централната и териториалната администрации, които имат знания по френски език и се нуждаят от развиване на комуникативни умения. Необходимо е най-малко ниво на познание А 2.1, А 2.2 по Общата европейска езикова рамка.

Цели на обучението:
• да развие комуникативни умения по френски език в административна среда;
• да развие езикови умения в конкретни практически ситуации;
• да повиши увереността за водене на разговор и кореспонденция на френски език в работна административна среда.
Учебно съдържание:
• обучението се фокусира върху изграждане на умения за активно слушане, говорене и писане по определени теми от практиката на администрацията.

Такса за обучение: 
270 лв.