КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ на немски език (базов курс)

Сигнатура: 
(ЧЕО–5 А)
Продължителност: 
5 дни, 40 учебни часа за териториална администрация

 

Предназначен за:служители в териториалната администрация, които са пряко ангажирани с международната дейност и с поддържане на връзки с европейски институции. Необходимо е най-малко ниво на познание А 1, А 2.1 по Общата европейска езикова рамка.

Такса за обучение: 
270лв.