Продължителност: 24 учебни часа (8 часа присъствено обучение и 16 часа онлайн подготовка)

Курсът се провежда в смесена форма на обучение

Целева група

Курсът е подходящ за служители, които се нуждаят от базови и систематизирани знания за ползване и работа с основите компютърни приложения

Описание

Този курс представя основните понятия и умения, свързани с използването на компютри, създаването и управлението на файлове, мрежите и сигурността на данните. В обучението се разглеждат добри практики в ефективното използване на компютъра, основни настройки на операционната система, вградени помощни функции, съхранение и архивиране на информация и защита на информацията и устройствата от зловреден софтуер.

Очаквани резултати

След завършване на обучението участниците ще:

  • имат общи знания по информационни технологии и използване на компютър;
  • познават и умеят да конфигурират основните настройки на операционната система;
  • разбират основните понятия за съхранение на информация и основните концепции за управление на файлове, както и ефективното организиране на файлове и папки;
  • разбират основните мрежови концепции и възможности за свързване;
  • разбират значението на защитата на информацията и устройствата от зловреден софтуер;
  • познават основните изисквания за безопасност и здраве при работа с компютър.

Продължителност 24 учебни часа (8 часа присъствено обучение и 16 часа онлайн подготовка)

Период на провеждане април-юли

Такса 200 лв.

Такса за обучение: 200 лв.