ЛИДЕРСТВО ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Сигнатура: 
(ЗО-3)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа

 

Предназначен за:  ръководители в държавната администрация: главни секретари и директори на дирекции

•  Модул  I: Лидерството - визия за иновации и ефективни промени
•  Модул II: Как да инициираме и осъществим промяна за добро изпълнение?
•  Модул III: Доброто управление и изпълнение: преглед и решения

Такса за обучение: 
без такса участие