LINUX SERVER ADMINISTRATION (дистанционна форма)

Сигнатура: 
(УИС-4)
Продължителност: 
40 учебни часа.

 

Учебно съдържание:

• Инсталиране и базово конфигуриране. Файлови системи, RAID масиви.
• Команден ред – бърз преглед на основните команди.
• Полезни инструменти. Инсталиране и конфигуриране на SSH server/client. Cron jobs,runle¬vels.
• Управление на обновленията, файлови хранилища (repositories),избор и инсталиране на пакети. Инсталиране от сорс.
• Потребители и групи.
• Мрежови интерфейси – първична настройка, конфигурационни файлове.
• Маршрутизиране.
• Минимална графична среда – инсталиране и настройка.
• DHCP и DNS – инсталиране, конфигуриране, графични инструменти за настройка.
• Създаване на файлов сървър. Samba server – конфигурационен файл, основни команди.
• Присъединяване към домейн, конфигуриране като домейн контролер, присъединяване към Active Directory мрежа.
• VPN – какво представлява, как се инсталира и как се конфигурират сървър и клиенти.
• FTP сървър.
• Сигурност – AppArmor, TCP Wrappers, Port Security с iptables.
• Инструменти за архивиране.
• Инструменти за отдалечено администриране.
• Troubleshooting – основни проблеми и как да ги разрешим.
 
Важно уточнение: Курсът е за Debian-базирани дистрибуции на Linux.

Такса за обучение: 
220 лв.