MANAGING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENVIRONMENT WITH ACTIVE DIRECTORY (BASIC COURSE) (дистанционна форма)

Сигнатура: 
(УИС-5)
Продължителност: 
30 учебни часа.

 

Учебно съдържание:

• Инсталиране и конфигуриране на Microsoft® Windows® Server 2003.
• Управление на акаунти и ресурси Microsoft® Windows® Server 2003 среда: управление на потребителски, компютърни и групови акаунти, управление на достъпа до мрежови ресурси, администриране на принтери, управление на драйвери, съхраняване на данни, отказоустойчивост и възстановяване.
• Инсталиране на Active Directory®.
• Администриране на Microsoft® Windows® Server 2003: Потребители и групи. Привилегии, Logon права.
• Организационни единици в Active Directory®. Делегиране на права на организационни единици.
• Прилагане на групови политики.
• Logon скриптове, променливи на обкръжението, домашни директории.
• Инструменти от командния ред.
• Създаване на резервни копия на данните и възстановяване.

Такса за обучение: 
200 лв.