MANAGING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENVRONMENT WITH ACTIVE DIRECTORY (ADVANCED COURSE) (дистанционна форма)

Сигнатура: 
(УИС-6)
Продължителност: 
28 учебни часа.

 

Учебно съдържание:

• Гори от домейни и дървета от домейни.
• Сайтове и подмрежи.
• Мастъри на операциите.
• Прилагане на групови политики.
• Домейн контролери, роли и каталози.
• Конфигуриране на DNS.
• Конфигуриране на DHCP.
• VPN мрежи.

Такса за обучение: 
200 лв.