НАСТАВНИЧЕСТВО ЗА СТАЖАНТИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

Сигнатура: 
(УА-5)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа

 

Предназначен за:служители от звената по УЧР и за експерти, които са ангажирани снаставничество в провеждането на стажове в администрацията.

Цели на обучението:
• да запознае наставниците със стажантската програма в държавната администрация;
• да формира компетентности и умения за ефективно провеждане на стажовете.
Учебно съдържание:
• Цели и етапи на стажантската програма.
• Основни компетенции на наставника.
• Задължения на наставника.
• Качества и умения на наставника.
• Практически умения за работа със стажанти.

Такса за обучение: 
80 лв.