НЕМСКИ ЕЗИК НИВО В1.1

Сигнатура: 
(ЧЕО - 6А)
Продължителност: 
ХОРАРИУМ – 60 УЧЕБНИ ЧАСА, 3 ПЪТИ СЕДМИЧНО, 8 УЧЕБНИ ЧАСА /СЕДМИЧНО, ОТ 9:30 ДО 11:45 ч.

 

 

Цел на обучението:

• Да обогати езиковата терминология на обучаемите.
• Да повиши степента на свободна комуникация по определени теми.
• Да постигне умения ,водещи до преминаване в следващото ниво на познание.
 
МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Гьоте институт – София от месец май 2014 г.
Тест за ниво – докрая на месец март 2014 г. ( вторник и четвъртък от 10:00 до 16:00ч. )