НЕМСКИ ЕЗИК НИВО В1.2

Сигнатура: 
(ЧЕО - 6Б)
Продължителност: 
ХОРАРИУМ – 60 УЧЕБНИ ЧАСА, 3 ПЪТИ СЕДМИЧНО, 8 УЧЕБНИ ЧАСА /СЕДМИЧНО, ОТ 9:30 ДО 11:45ч.

 

Цел на обучението:

• Да освежи и обогати знанията по немски език.
• Да постигне езикови знания и умения за съответното ниво .
• Да развие умения за практическото им използване в разговори и кореспонденция.
 
МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Гьоте институт – София от месец октомври 2014 г.
Тест за ниво – докрая на месец март 2014 г. ( вторник и четвъртък от 10:00 до 16:00ч. )