НЕМСКИ ЕЗИК НИВО В2.1 (интензивен курс)

Сигнатура: 
(ЧЕО - 6В)
Продължителност: 
ХОРАРИУМ– 45 УЧЕБНИ ЧАСА, 5 ПЪТИ СЕДМИЧНО, 15 УЧЕБНИ ЧАСА/СЕДМИЧНО, ОТ 9:30 ДО 12:00 ч.

 

Цел на обучението:

• Да повиши езиковите умения по немски език.
• Да усъвършенства комуникативните умения на немски език.
• Да развие умения за използване на специализирана терминология в разговори и кореспонденция
 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Гьоте институт – София
 
КАНДИДАТИТЕ ЗА ГОРНИТЕ 3 КУРСА ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ГРУПА СЛЕД ПОЛОЖЕН ТЕСТ ЗА
СЪОТВЕТНОТО НИВО (В1.1, В1.2, В2.1)
Кандидатите заплащат самостоятелно такса от 15 лв. за явяване на тест директно на рецепцията на Гьоте институт.

Такса за обучение: 
50 лв.