НОВИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА УПРАВЛЯВАШ?

Сигнатура: 
(ЗО-2)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: новоназначени ръководители, подлежащи на задължително обучение, съгласно чл. 35б, ал. 1 от ЗДСл.

•   Модул  I: Планиране и оперативно управление на дейността
•   Модул II:  Възлагане, изпълнение и оценка на дейността на служителите
•   Модул III: Създаване на капацитет за добро изпълнение
•   Модул IV: Вземане на управленски решения
 

Такса за обучение: 
без такса участие