ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Сигнатура: 
(УА-4)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа

 

Предназначен за:ръководители от централната и териториалната администрации

Цели на обучението:
• да се представят новата нормативна уредба за оценката на изпълнение на длъжността, новият модел на заплащането на служителите и новият Класификатор на длъжностите;
• да разкрие декомпозирането на организационни в индивидуални цели и задачи;
• да се развият уменията за: определяне на индикатори за изпълнение на целите и за оценка на изпълнението.
Учебно съдържание:
• Обвързване на целите/задачите, поставени в индивидуалните работни планове на служителите, с организационните цели. Практически примери.
• Новите моменти в оценяване на индивидуалното изпълнение. Оценка на професионална компетентност.
• Оценка на изпълнението, кариерното израстване и заплащането на служителите в администрацията. Практически примери.

Такса за обучение: 
80 лв.