ОДИТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Сигнатура: 
(ЕБ–5)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители, финансови мениджъри и главни счетоводители, финансови експерти в бюджетните институции.

Цели на обучението:
• да повиши уменията на ръководители и служители относно одита на изпълнението;
• да разкрие методиката за оценка на одита на изпълнение и фокусира вниманието на участниците за ефективното и ефикасно изпълнение на административните дейности;
• да се разгледат практически казуси, които разкриват ефективното и неефективното изпълнение на дейността на институциите.
Учебно съдържание:
• Новите моменти в одитната дейност на публичните организации.
• Взаимодействието между външния и вътрешния одит в публичния сектор.
• Промените в Закона за Сметната палата и в Закона за Агенцията за държавна финансова инспекция.
• Принципи и етапи на одита на финансовите отчети на бюджетните предприятия – риск, факти и доказателства, същественост.
• Специфични въпроси от външното одитиране на счетоводната отчетност в бюджетните предприятия.
• Процесът на изготвяне на финансовите отчети на бюджетните предприятия.

Такса за обучение: 
160 лв.