ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И СТАНДАРТИ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ

Сигнатура: 
(УИС-2)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: експерти от централната и териториалната администрации, чиято дейност е свързана с разработката и внедряването на ИТ системи.

Цел на обучението:
• да се изградят знания и практически умения за работа с информационни системи.
Учебно съдържание:
• Общи изисквания и същност.
• Регистри съгласно Закона за електронното управление (ЗЕУ).
• Единна среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД) - същност .
• Стандарти за оперативна съвместимост.

Такса за обучение: 
160 лв.